วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นางสาว วราพร  ถิ่นเขาเหล็ก
ชื่อเล่น: ออน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1
รหัสนักศึกษา: 554188032
ภูมิลำเนา: กาญจนบุรี

ชื่อ: นางสาว รำไพ แดงฉ่ำ
ชื่อเล่น: แมว
คบ.3 สังคมศึกษา หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 544110243
ภูมิลำเนา: ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น